Padali diplomy: Literárno- dramatický odbor a divadlo FIREBALL žnú úspechy

Marec bol pre literárno- dramatický odbor a divadlo FIREBALL, ktorí pracujú v ZUŠ Ľ.Fullu mimoriadne úspešný. Chcete vedieť ako sa k nim pridať?

Anna Mišurová DiS.art.

Svoj prvý marcový úspech získali na celoslovenskej súťaži A slovo bolo u Boha, ktorá sa konala v Bratislave 18.marca 2017 odkiaľ si Nikolka Húsková odniesla za prózu 50 nad nulou 3. miesto a pedagogička Anna Mišurová nezaostala za svojou žiačkou a za prednes poézie ŠARŽA si odniesla vo svojej kategórii 3 miesto.

Na rad prišla regionálna súťaž Divadlo deťom, ktoré sa konalo v KD Likavka 24. marca 2017 kde súťažili mladí herci súboru FIREBALL s autorským predstavením MARA za ktoré získali priamu nomináciu na krajskú súťaž do Žiliny.

Scenár režisérka napísala na námet štúrovského básnika Janka Kráľa a jeho balady Kríž a čiapka, ktorú súbor previedol do úspešnej činohernej podoby v ktorej sa zameral na citilú a aktuálnu tému šikany, ktorá je moderná medzi ľudmi. Mnohorkát konáme z pozície moci, nadradenosti a herci sa pýtajú prečo, dokedy?

Po činohernej súťaži prišiel na rad 63. ročník Hviezdoslavovho Kubína, ktorý sa konal 28 a 29 marca v priestoroch KD Likavka. Do súťaže z literárno dramatického odboru bolo prihlásených 7 účinkujúcich a divadlo poézie. Nikto z prihlásených neodišiel bez ocenenia. Na najvyššom stupni víťazov, ktorí pôjdu reprezentovať náš okres do Martina sa ocitli Vaneska Kapallová s prózou D.CHrobáka: Návrat Ondreja Baláža, Tamarka Kenderová s prózou R.Jašíka: Mŕtve oči, Karolínka Klačková s prózou P.Karpinský: Adela neopováž sa a učiteľka ldo, Anny Mišurová s poéziou P. Zvon: Bolo to večer raz.

Všetky recitátorky boli ocenené 1. miestom.

Diela klasikov slovenskej literárnej tvorby , ktoré predniesli ružomberské dievčatá spája spoločný motív utrpenia a hľadania východiska z neho. 2.miesto za prózu N.Húsková, 3.miesto za poéziu K.Tupá, čestné uznanie za poéziu B.CHomistová a M.Pulščáková.

A aby sa kruh diplomov uzavrel herečky divadla súboru Fireball siahli po náročných textoch Shel Silverseina. Z montáže textov vytvorili divadlo poézie s titulom: O NÁS, v ktorom vypovedajú o veciach, ktoré ich trápia a ktoré by chceli zmeniť. O ekológii, bezdomovcoch, unikajúcom priateľstve, večnom zabíjaní zvierat. Priamy postup na Vajanského Martin je zaslúženou odmenou divadlu poézie. Deti spolu s pedagógom neskrívali slzy dojatia, mnohé hodiny driny do ktorých vkladali svoje myšlienky, názory, city a túžbu zmeniť svet okolo seba sa zúročili a boli ocenené zaslúženými diplomami.

Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Ako sa pridať? Nech sa páči…

Literárno- dramatický odbor pracuje pod skúsenou rukou Anny Mišurovej v ZUŠ už 10 rokov a žne úspechy na poli poézie, prózy, divadla. Pokiaľ sa rozhodnete prísť medzi nás s radosťou vás privítame dňa 18. mája 2017, kedy v triede literárno- dramatického odboru prebiehajú talentové skúšky, na ktoré vás pozývame.

Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Odporúčame