Pripomíname si 115.výročie narodenia ružomberského rodáka Ľudovíta Fullu

Ľudovít Fulla bol zaklateľom slovenskej výtvarnej moderny. Okrem maľby sa Ľudovít Fulla venoval grafike, ilustrácii, úžitkovej grafike, plagátu, scénografii, tapisérii, vitráži i mozaike.

Ivana Milanová

Vlastným dielom Fulla nezvyčajne citlivo nadviazal na slovenské ľudové umenie, do ktorého transformoval prínosy kubizmu, ruskej avantgardy i tradičnej ikonografie, nemeckého expresionizmu i detského výtvarného prejavu.

Ľudovít Fulla sa narodil 27. februára 1902 v Ružomberku. Po maturite na Vyššej obchodnej škole v Dolnom Kubíne študoval v maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, v rokoch 1923–1927 na umeleckopriemy­selnej škole v českej Prahe.V umeleckom ovzduší Prahy sa formovali jeho progresívne umelecké názory. Dostával sa do kontaktu so svetovou maliarskou avantgardou. Najviac ho zaujala maľba Paula Cézanna a Henri Matissa, neskôr mu boli blízki Paul Klee a Marc Chagall. Kubizmus, konštruktivizmus a surrealizmus zanechali trvalý vplyv na jeho tvorbu. Absolvoval študijné cesty vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Taliansku a vtedajšom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR). V roku 1942 požiadal o dočasné penzionovanie a odsťahoval sa do Martina. V rokoch 1949–1952 už ako docent viedol oddelenie monumentálno-dekoratívneho maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. V roku 1956 sa presťahoval do Žiliny, kde si zriadil svoju osobnú galériu a od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval výtvarník štátu rozsiahlu časť svojho diela ako protihodnotu za postavenie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (verejnosti sprístupnená roku 1969).

Medzi jeho najznámejšie obrazy patria: Jánošík na koni, Slovenská nevesta, Horúce leto, Letné ráno, Jazdec na koni a Pieseň a práca. Známe sú jeho ilustrácie Slovenských rozprávok Pavla Dobšinského.

V roku 1936 bol Ľudovít Fulla odmenený bronzovou medailou za scénografické návrhy na Trienále užitých umení v talianskom Miláne, nasledujúci rok získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca na svetovej výstave v Paríži vo Francúzsku. Fullova tapiséria zdobila československý pavilón na Svetovej výstave Expo 58 v belgickom Bruseli, kde bola ocenená Zlatou medailou. Koncom 60. rokov minulého storočia sa podľa jeho návrhov realizovali mozaiky pre československý pavilón na výstave Expo 67 v kanadskom Montreale aj pre reprezentačné priestory Bratislavského hra­du.

Zdroj: TASR

V roku 1976 mu udelili čestný diplom Hansa Christiana Andersena pre najlepšieho ilustrátora na svete. Na Slovensku získal Cenu Cypriána Majerníka (1964). V roku 1963 dostal titul národný umelec.

Ľudovít Fulla zomrel 21. apríla 1980 vo veku 78 rokov v Bratislave, pochovaný je v rodnom Ružomberku.

Jeho život v zložitom historickom období v ktorom tvoril, začínajúci v časoch Rakúsko – Uhorska a končiaci sa érou socializmu opísala kunsthistorička Katarína Bajcúrová v monografii Ľudovít Fulla (2009).

Zdroj: TASR

Odporúčame