Vláda pred 15 rokmi zriadila Národný park, ktorý sa rozpiestiera aj v našom okrese

Národné parky predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo. Ochrana prírody je v nich nadradená nad ostatné činnosti a tak je tomu aj vo Veľkej Fatre.

Ivana Milanová

O zriadení Národného parku (NP) Veľká Fatra rozhodla pred 15 rokmi 6. marca 2002 vláda SR na návrh ministra životného prostredia. Národný park bol zriadený Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 140 z 27. marca 2002. K jeho slávnostnému otvoreniu došlo 17. mája 2002 odhalením pamätnej tabule na hranici Gaderskej a Blatnickej doliny.

Územie národného parku sa rozprestiera v okresoch Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica a v juhozápadnej časti Starohorských vrchov. Nachádza sa tu aj pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, zapísaná do svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie a najtypickejšie jadrové pohoria Slovenska. Zachovalo sa v ňom mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. Vlastné územie národného parku pokrýva 40.371 ha a s polu s ochranným pásmom je jeho celková rozloha 66.504 ha

Žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny. Ostatnú časť územia budujú najmä usadené horniny druhohôr. Hlavnou charakteristickou črtou tohto parku sú rozsiahle hole. Najvyšší vrchol Ostredok dosahuje výšku 1596 m n. m. Celé pohorie má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na Liptovskú a Turčiansku vetvu. V západnej časti sú skalné scenérie s množstvom zákutí, veží, skalných miest, okien, previsov, vodopádov a jaskýň.

Najväčším prírodným bohatstvom NP sú zachované prírodné lesy a pralesy karpatského typu so zastúpením smreka, jedle a buka ako hlavných drevín. Unikátom je najväčší výskyt tisu obyčajného v strednej Európe – národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina je najstaršou v NP, chráni sa od roku 1949. Botanickú pestrosť územia Veľkej Fatry dokumentuje fakt, že sa na ňom vyskytuje vyše 50 druhov chránených rastlín z celkového počtu 96 chránených na celom Slovensku. Pravé botanické skvosty predstavujú endemity Veľkej Fatry, ktoré sa vyskytujú len na jej území – cyklámen fatranský a jarabina pekárovská.

Zdroj: TASR

Odporúčame