Výstava prác študentov Katedry výtvarnej výchovy PF KU: Myšlienka – Materiál – Tvorivosť

Výber prác katedry je sondou s pohľadom späť, ale aj s aktuálnou reflexiou diania na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity.

Ivana Milanová

MYŠLIENKA – MATERIÁL – TVORIVOSŤ (médium papier) pod uvedeným názvom bude dňa 28. februára 2017 o 14.30 hod. vernisážou otvorená výstava prác študentov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prostredníctvom výstavy budete mať možnosť nazrieť do procesov výučby od inšpirácie cez cvičenia, až po výsledné realizácie na ploche i v priestore. Finálny výber je selekciou tém a ich spracovaní v materiáli papiera, ktorý umožňuje obrovské možnosti tvorivosti a výstupov pre didaktické aplikácie na rôznych stupňoch a typoch škôl.

Koncepciu výstavy ako aj výber prác študentov pripravili dlhoročný pedagógovia katedry akad. mal. Marta Bošelová, PhD. a prof. Ján Kudlička, ArtD.

Z výberu plošných i priestorových diel vznikne v priebehu roka 2017 publikácia s rovnakým názvom, na ktorej realizáciu prispela Katolícka univerzita v Ružomberku a spoločnosť Mondi –SCP.

Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Odporúčame