2012 - Európsky rok aktívneho starnutia

Bratislava 14. novembra (TASR) - O dobrovoľníctve a spoločenskej zodpovednosti sa v pondelok, 14.11.2011, hovorilo na medzinárodnej konferencii v Zrkadlovej sále bratislavského Primaciálneho paláca. Uskutočnila sa pod záštitou podpredsedu Európskej k

Jozef Milan

Podľa predsedu organizačného výboru konferencie a člena výboru Rady vlády pre seniorov Miloša Nemečka občianske spoločnosti nemôžu realizovať svoje dobrovoľnícke zámery bez spolupráce so samosprávou a s firemnými podporovateľmi. Na konferencii získali cenné poznatky, prehľad a najmä kontakty na možnú spoluprácu. Hlavným dôvodom konferencie bol **končiaci sa Európsky rok dobrovoľníctva a budúci rok vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami **. Prínosom konferencie boli najmä prednášky významných zahraničných účastníkov. Amanda Bowman je riaditeľka vrcholnej medzinárodnej organizácie pre donorstvo International Business Leaders Forum. Primátor írskeho mesta Galway Declan McDonnel zastupoval Výbor regiónov, predstaviteľov samospráv z celej Európy, Poliak Krzysztof Balon vystúpil za Európsky hospodársky výbor, ktorý reprezentuje neziskové organizácie, Heinz K. Becker je poslanec Európskeho parlamentu a jednou z najvýznamnejších osobností európskych seniorských organizácií.
„Okrem špičkových borcov na európskej úrovni s rôznymi podnetmi vystúpili ďalší účastníci z významných firiem. Takúto konferenciu chceme robiť každoročne, pretože otázka spoločenskej zodpovednosti a občianskej spoločnosti je večná a Európska únia každý rok vyhlasuje inú tému,“ dodal Nemeček. Hlavným organizátorom podujatia bolo medzinárodné konzorcium Konferencie pre strednú a východnú Európu, ktoré tvoria slovenská komunikačná spoločnosť Nautilus DJ a konzultačná spoločnosť Eupag so sídlami Brusel a Mníchov. Spoluorganizátorom bolo mesto Bratislava a Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.