Akreditačná komisia odporúča pre KU naďalej status univerzity

Akreditačná komisia na svojom 99. zasadnutí prijala uznesenie, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Akreditačná komisia odporúča pre KU naďalej status univerzity
Zdroj: TASR

Akreditačná komisia na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. – 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie.

AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami.

Uzneseniu predchádzala kontrola dočasnej pracovnej skupina AK pod vedením jej predsedu Ľubora Fišeru, ktorú na KU vykonala 18. januára 2017. Pracovná skupina overila prijaté opatrenia vyplývajúce z komplexnej akreditácie v rámci návrhu začlenenia KU.

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab reagoval na rozhodnutie AK slovami: „Pozitívne hodnotenie je výsledkom prijatých opatrení, ktoré vedenie KU v spoločnom úsilí s fakultami postupnými krokmi realizovalo a naďalej realizuje. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Je to dôležité uistenie aj pre študentov a budúcich záujemcov, že KU ponúka kvalitné vzdelanie a zázemie. Potvrdzuje sa, že ideme správnym smerom.“ ako informuje oficiálna stránka Katolíckej univerizity.

Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Pri hodnotení komplexnej akreditácie v roku 2015 KU splnila dve z troch požadovaných kritérií. Od splnenia tretieho kritéria ju vtedy delili len necelé 3%, keď KU dosiahla v doktorandských výstupoch 57,14%, pričom potrebných bolo minimálne 60%. V terajšej správe z januára 2017, za ktorú hlasovalo všetkých 19 prítomných členov AK, dočasná pracovná skupina konštatuje, že KU po predložení nových výstupov dosahuje 71,4 % požadovaných výstupov.

Zdroj: KU v Ružomberku

Odporúčame