Aktivisti požiadali žilinského župana o autobusy do Poľska

Verejná doprava medzi Oravou a Poľskom prakticky neexistuje. Vlakom dorazíme iba do prihraničnej Trstenej, odkiaľ je už len 100 km do Krakova a 40 km do Nového Targu.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Aktivisti požiadali žilinského župana o autobusy do Poľska
Zdroj: TASR

Z Trstenej, Tvrdošína ani z Námestova nechodia do Poľska žiadne autobusové spojenia. Aktivisti preto zriadili petíciu žilinskému županovi, v ktorom žiadajú o vyriešenie tohto problému a prepojenie lokálnych autobusových spojení v Žilinskom kraji s poľskou sieťou verejnej dopravy.

Takisto je problém so spojením medzi slovenskou a poľskou časťou Západných Tatier, ktoré, v dobe Schengenu, by predsa malo fungovať ako jeden celok. Na neexistujúce dopravné spojenia v Tatrách sa sťažujú najmä poľskí turisti, ktorí radi chodievajú na slovenskú stranu, aj keď sú ubytovaní v poľskom Zakopanom alebo Koščielisku.

„Medzi Poliakmi je veľmi obľúbená Chocholovska Dolina, odkiaľ vedie turistický chodník cez Bobrovecké sedlo do Oravíc a taktiež na hraničné štíty Lúčna aj Volovec. Aby sa nevracali tou istou cestou, turisti by chceli prejsť cez Roháče na slovenskú stranu, do Chaty Zverovky alebo Zuberca. Problémom však je, že z Oravíc a Zuberca nie je možné sa vrátiť späť do Poľska, žiaden autobus nechodí, ani s prestupom“ – hovorí Jakub Łoginow, novinár a iniciátor petície za autobusy vo verejnom záujme do Poľska.

Petícia je ďalšou aktivitou spoločenskej kampane „Poľsko – Slovensko – autobusy“, ktorú na Facebooku (www.facebook.com/polskaslowacja) podporilo už cez 2000 osôb z oboch krajín. Aktivisti navrhujú, aby Poľsko a Slovensko uzavreli novú zmluvu, prostredníctvom ktorej by boli umožnené krátke cezhraničné spojenia (do 30 km) bez nutnosti vlastnenia medzinárodnej licencie. „V súčasnosti, ak autobus zájde čo i len 500 m do susednej krajiny, aby mohol odviesť pasažierov na najbližšiu stanicu, je takéto spojenie považované za medzinárodnú linku. Nemá to zmysel ani logiku, vzhľadom k tomu, že takéto spojenie vyžaduje rovnaké povolenia, ako napríklad spoj z Bratislavy do Paríža. To je len jeden z dôvodov, prečo zo Slovenska do Poľska nič nejazdí“ – vysvetľuje Dávid Nagy z iniciatívy „Poľsko – Slovensko – autobusy“, Slovák bývajúci vo Varšave.

Foto: Rastislav Búgel / Zdroj: Dnes24.sk

Okrem medzištátnej zmluvy na úrovni ministerstiev, aktivisti požadujú, aby Žilinský samosprávny kraj predĺžil existujúce linky vo verejnom záujme do prvej zastávky v Poľsku. Týmto by sa umožnil prestup zo slovenského lokálneho spoja na poľský. Existujúca linka Trstená – Suchá Hora by sa tak mohla predĺžiť o 2,5 km do poľského Chochołowa, kde sa už dá prestúpiť na autobus do Zakopaného. Autori petícii žiadajú aj vedenie Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva, aby spoločne prevádzkovali dve linky vo verejnom záujme: Trstená – Jablonka – Nový Targ (ktorá umožní prestup na autobusy do Krakova) a Chata Zverovka – Zuberec – Oravice – Suchá Hora – Zakopané. Petícia je prístupná online.

Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Odporúčame