Čarovná noc v Belianke

Kde bolo , tam bolo. Kde sa piesok lial a voda sa sypala, bola jedna maličká školička, ktorú Beliankou nazývali. A v tej školičke, v stredu 16. novembra , čarovná noc „Z rozprávky do rozprávky" sa konala.

Ivana Milanová

Kým sa táto noc otvorila, prichádzali deti, rodičia, starí rodičia aj ich kamaráti do školy, aby predviedli, že „Belianka má talent“. V tejto malej súťaži ukázali, že sú dobrí speváci, tanečníci, športovci, hudobníci, kúzelníci aj choreografi. Prezentovali rodičom, kamarátom aj porote, že sa neboja vystupovať na verejnosti, že sú kreatívni, odvážni a vedia navzájom spolupracovať. Každý účastník „talentu“ bol odmenený a trom „naj „ v kategóriách: tanec, spev a iné odovzdala porota diplom a cenu.
Po tejto súťaži sa začali do prvej triedy „trúsiť“ rozprávkové bytosti. Prišli: čert, víla, striga, šašo, čierna pani, strašidlo, aby ukázali, že rozprávky čítajú, pozerajú, poznajú a majú ich radi. Všetky deti sa rozdelili do tímov , ktoré mali rozprávkové názvy. Žiaci ukázali, že poznajú názvy rozprávok, vedia, do ktorej rozprávky patria jednotliví hrdinovia, poznali rozprávky z prečítaných úryvkov , vedeli zložiť rozprávkový hrad a v noci ich čakalo veľa iných „rozprávkových“ aktivít.
Po ich ukončení a vyhodnotení sa všetci žiaci uložili k spánku. O 23. hodine , keď p. učiteľky kontrolovali školskú budovu, už všetky deti spokojne oddychovali .
Ráno, po rannej hygiene a raňajkách, odchádzali deti domov. Niektoré sa ešte vo dverách školy vyzvedali, či sa takáto čarovná noc bude opakovať. A tieto ich zvedavé otázky, boli tou najlepšou odmenou pre pani učiteľky, za ich čas s deťmi a ich prípravu na túto noc.

autor textu a fotiek: Mgr. Zdenka Mišíková

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.