Karol Zetocha: Srdce nás stále ťahá na Slovensko

Prvý júnový víkend patrí v Likavke, obci susediacej s Ružomberkom, Detskému folklórnemu festivalu, najstaršej akcii svojho druhu na Slovensku.

Jozef Milan

Pod majestátnymi hradbami hradu Likava sa nachádza amfiteáter, v ktorom sa uskutočnil už 37. ročník festivalu mladých folkloristov, tentoraz ako nesúťažná prehliadka. A bolo sa na čo pozerať. Návštevníci mali možnosť vidieť a počuť – okrem domácich súborov a skupiny Jánošíček z Brna – aj našich krajanov, rumunských Slovákov z obce Bodonoš.

Je obdivuhodné, akou čistou slovenčinou vládnu ľudia, ktorých predkovia pred dvomi až tromi storočiami odišli na „dolnú zem“. Ich folklórny súbor Lipka vznikol v roku 1980. Zakladal ho a doteraz ho vedie učiteľ Karol Zetocha spolu s učiteľkou Máriou Peniakovou. Po páde totalitných režimov vystupovali „doma“ už na viacerých folklórnych festivaloch, napr. aj v Detve.

Učiteľ tamojšieho lýcea a duša súboru Karol Zetocha povedal, že zachovanie jazyka a tradícií súvisí hlavne so silným slovenským povedomím, ďalej stálo na relatívnej uzavretosti slovenských komunít v hornatej časti Rumunska, a tiež na prajnosti úradov či už monarchie alebo štátu, keď ich rodná reč nebola násilne potláčaná. „Srdca nás stále ťahá na Slovensko,“ povedal učiteľ Zetocha, //„nie síce tak, že by sme sa nechceli vrátiť do Rumunska, ale tak, ako keď človek prichádza ku svojim koreňom, na ktoré nechce zabudnúť“. // Posolstvom súboru Lipka je zachovávať tradície a šíriť dobré meno rumunských Slovákov.

Pod Likavský hrad sa predstavili nasledovné súbory: DFS Cindruška z Lipt. Hrádku, DFS Pramienok z Lipt. Mikuláša, DFS Liptáčik z Ružomberka, DFS Ďumbier z Lipt. Mikuláša, DFS Sliačanček z Lipt. Sliačov, DFS Pilsko z Oravského Veselého, DFS Jánošíček z Brna, DFS Lipka z Bodonošu, deti zo ZŠ s MŠ v Likavke a FSK LIKAVA.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.