Lídri Katolíckej cirkvi sa stretnú na KU v Ružomberku

V utorok 28. marca sa na Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) uskutoční 3. celoslovenské stretnutie biskupov, predstaviteľov diecéz a inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, zasvätených osôb a laikov.

František Trstenský

Podujatie nadviaže na dve predošlé podujatia, ktoré sa konali v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne a na Katolíckej univerzite.

Budú diskutovať na tému “Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii”

Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi v Ružomberku sa aj tento raz začne svätou omšou v Kostole Svätej rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. V úvode sa prihovorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Hovoriť bude o osobnom vzťahu k Bohu ako pramení katolíckej identity. Po ďalšom vystúpení bude nasledovať osobitná moderovaná diskusia v takmer 20 pracovných skupinách a zhrnutie diskusie. Záver je určený pozvánkam, výzvam a informáciám od lídrov Cirkvi na Slovensku.

Zdroj: TASR

Odporúčame