Ilustračný obrázok k článku Mesto pritvrdzuje voči neplatičom: Na dlžníkov má nový bič!
Foto: Jozef Milan

Mesto pritvrdzuje voči neplatičom: Na dlžníkov má nový bič!

Ružomberská radnica od roku 2013 sprísni podmienky pre neplatičov nájomného. Potvrdil to viceprimátor Miroslav Zuberec.

Samospráva
Samospráva

Mesto pritvrdzuje voči neplatičom: Na dlžníkov má nový bič!

Ružomberská radnica od roku 2013 sprísni podmienky pre neplatičov nájomného. Potvrdil to viceprimátor Miroslav Zuberec.

Ilustračný obrázok k článku Mesto pritvrdzuje voči neplatičom: Na dlžníkov má nový bič!
Foto: Jozef Milan

Radnica v súčasnosti eviduje 329 neplatičov, pričom nedoplatky na nájomnom vrátane poplatkov za služby spojené s nájomným predstavujú 125-tisíc eur. „V tejto sume sú zahrnuté aj nedoplatky a neplatiči z minulosti. Vďaka viacerým opatreniam sa nám podarilo zabezpečiť, aby dlh voči mestu nerástol,“ zdôraznil viceprimátor.

Následne vymenoval doteraz prijaté opatrenia. „Okrem zábezpeky boli vypracované a prijaté nové zásady prideľovania bytov, v ktorých sú striktne zadefinované podmienky pri uzatváraní nájomných zmlúv. Pri predlžovaní posudzujeme platobnú disciplínu nájomníka počas obdobia, ktoré predchádza mesiacu, v ktorom sa končí nájomná zmluva,“ konštatoval Zuberec.

Od nového roku budú podmienky pre neplatičov ešte tvrdšie. „Nová nájomná zmluva nebude podpísaná s nájomcom, ktorý nemá uhradené aj ostatné poplatky voči mestu za ostatný rok, alebo si neplní splátkový kalendár za komunálny odpad. Naším cieľom v roku 2013 je znížiť celkový podiel dlžnej čiastky o štvrtinu,“ dodal druhý muž radnice.

Zdroj: Webnoviny.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie