Na Bielom Potoku sa rysuje možnosť výstavby osemdesiatky rodinných domov

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberoku na ostatnom rokovaní schválilo okrem iného aj zámer obstarania Územného plánu zóny Biely Potok Luhy. Územie mestskej časti má výmeru cca 7,8 ha a poskytuje možnosť výstavby pre približne 80 rodinných domov.

Jozef Milan
Ilustračný obrázok k článku Na Bielom Potoku sa rysuje možnosť výstavby osemdesiatky rodinných domov
Foto: Jozef Milan

Lokalita Luhy v ružomberskej mestskej časti Biely Potok sa nachádza medzi hlavnou cestou I/59 v smere na Banskú Bystricu a riekou Revúca. Celý priestor tvorí nezastavanú medzeru medzi centrálnou časťou Bieleho Potoka a pokračovaním zástavby v časti Kovostav (nazývanej podľa bývalého závodu). Dôvodová správa pre poslancov uvádza, že jednotlivé parcely sú nedostatočné obhospodarované ich skutočnými vlastníkmi, čo spôsobuje znehodnocovanie pôdy nežiadúcou náletovou vegetáciou.

Základom je vysporiadanie pozemkov

Územie je v rámci ÚPN vyčlenené pre individuálnu bytovú zástavbu, s umiestnením malej športovej prípadne občianskej vybavenosti. „Územný plán bude slúžiť ako podklad pre pozemkové úpravy, usporiadanie pozemkov pod komunikáciami alebo v inom prípade vykúpenie pozemkov s cieľom scelenia územia pre potenciálnych záujemcov o kúpu a výstavbu rodinných domov,“ uvádza predkladateľ správy, hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

Čitajte tiež: http://ruzomberok.dnes24.sk/…iboch-199405