Oravská priehrada má 60, s Liptovskou Marou má veľa spoločného

V utorok sa v Trstenej konala odborná konferencia pri príležitosti 60.výročia uvedenia vodného diela Oravská priehrada do prevádzky. V súčasnosti je správcom vodnej stavby Správa povodia horného Váhu Ružomberok, ktorej námestník riaditeľa Peter Caban nám poskytol zaujímavé informácie.

Jozef Milan
Ilustračný obrázok k článku Oravská priehrada má 60, s Liptovskou Marou má veľa spoločného
Foto: Jozef Milan

Unikátna vodná stavba Oravskej priehrady bola postavená na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Dňa 2. mája 1953 bola uvedená do činnosti 1. turbína. Tento deň znamenal definitívne víťazstvo nad prudkými vodami rieky Oravy, ktorá celé stáročia ničila nielen úrodu, ale aj majetky a životy ľudí. V rokoch 1557 – 1953 bolo v tejto oblasti zaznamenaných 39 veľkých povodní. Jednou z najväčších bola povodeň v roku 1813, pri ktorej sa utopilo 180 ľudí a zahynulo 7 000 kusov dobytka.

Oravská priehrada (OP) a Liptovská Mara (LM) majú veľa spoločného

  • Priehrady sú najsevernejšie položené vrcholové nádrže v SR, zároveň sú najväčsie v SR ( LM objemom vody 361,9 mil.m3, OP 345mil.m3, a zatopenou plochou OP 35km2, LM 27km2).
  • Hlavným účelom oboch priehrad je protipovodňová ochrana územia pod nimi, vyrovnávanie a nadlepšovanie prietokov vody vo Váhu a Orave, výroba elektrickej energie, šport a rekreácia. V zimnej prevádzke významne eliminujú tvorbu srieňov a ľadov, a tým vznik ľadovej povodne.
  • Výstavba oboch priehrad si vyžiadala vysídlenie obyvateľstva a úplné alebo čiastočné zatopenie pôvodných obcí ( LM – zatopených úplne 12 obcí: Čemice, L.Mara, Demčín, L.Slienica, Nižné Dechtáre, Paludza, Parížovce, Ráztoky, Sokolče, Sestrč, Vrbie, Vyšné Dechtáre a čiastočne L.Trnovec a OP: 5 obcí – Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, Ústie nad Priehradou a čiastočne Námestovo a Bobrov).
  • Obe priehrady majú vtáčí ostrov s jedinečnou a chránenou osádkou vzácnych druhov operencov.
  • Nad priehradným múrom L.Mary sa nachádza archeologická lokalita Havránok-keltské opevnenie z 1. storočia pred Kristom, na Slanickom ostrove v Or.priehrade je zase barokový kostol Povýšenia sv. kríža (1769) s kalváriou, v ktorom sa nachádza stála expozícia tradičného ľudového umenia.
  • Správcom týchto najväčších priehrad je Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, ktorá má sídlo v našom okresnom meste Ružomberok.

zdroj: Peter Caban, námestník riaditeľa Správy povodia horného Váhu Ružomberok a poslanec VÚC

Odporúčame