Práce na výstavbe novej plavárne pokračujú

Ešte v závere minulého roku odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva výstavbu novej plavárne. Uprednostnili tak toto riešenie pred rekonštrukciou existujúcej mestskej plavárne, ktorá po investícii približne 30 tisíc eur slúži verejnosti.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Práce na výstavbe novej plavárne pokračujú
Zdroj: Mesto Ružomberok

Lokalitou na výstavbu novej mestskej plavárne je plocha pri zimnom štadióne na Lazinách. Doteraz vykonané práce na tomto projekte sumarizuje vedúci oddelenia investícií radnice Pavol Dobrodej: „Na začiatku sme previedli búracie práce. Odstránili sa všetky nadzemné aj podzemné stavebné konštrukcie. Rovnako bolo potrebné urobiť terénne úpravy."

Odhadované náklady na výstavbu plavárne sa pohybujú na úrovni približne 3 milióny eur. „Ďalej sa realizovalo odpojenie všetkých existujúcich sietí, po dohode s ich správcami. Vykonalo sa polohopisné a výškopisné zameranie územia, rovnako ako geologický a hydrogeologický prieskum danej lokality," pokračoval Dobrodej.

Spomínané aktivity si doposiaľ vyžiadali do 60 tisíc eur.

„V súčasnosti sa pripravuje súťaž návrhov novej plavárne. Je možné, že na túto činnosť využijeme externé zdroje. Spracovateľ víťazného návrhu po vyhodnotení komisiou pripraví všetky stupne projektovej dokumentácie, potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia, ako aj stavebného povolenia."

Do doby, kedy bude nová mestská plaváreň na Lazinách skolaudovaná, bude môcť ružomberská verejnosť využívať existujúcu plaváreň na Bystrickej ceste, ktorá je v správe mestskej spoločnosti CZT Ružomberok.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Odporúčame