Primátor Ružomberka Igor Čombor: Stavba diaľnice D1 nesmie bezdôvodne stáť

Už dva roky uplynuli od chvíle, kedy sa prerušili práce na výstavbe úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Národná diaľničná spoločnosť dodnes nedokázala spustiť výstavbu.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Primátor Ružomberka Igor Čombor: Stavba diaľnice D1 nesmie bezdôvodne stáť
Zdroj: Mesto Ružomberok

Prečo sa na stavbe tohto mimoriadne dôležitého úseku nepokračuje? Projekt má totiž zabezpečené financovanie, vybraného zhotoviteľa a výstavba bola spustená. Starostovia a primátori dotknutých miest a obcí, rovnako ako predstavitelia Klubu 500, žiadajú ministra dopravy Árpáda Érseka, aby v tejto veci okamžite konal, inak môže byť ohrozená finančná podpora projektu z Kohézneho fondu Európskej únie.

Termín dostavby diaľnice D1 a prepojenie Bratislavy a Košíc severnou trasou sa pravidelne odsúva.

Mierne zdržanie sa dá zdôvodniť a pochopiť na miestach, kde sa narazilo na nečakané geologické podmienky, alebo sú úseky problematické z hľadiska trasovania a vplyvov na životné prostredie. No nečinnosť a neschopnosť nie. „Výstavba je pozastavená od februára 2015, a NDS nie je schopná rozbehnúť stavbu už viac ako 2 roky? Minimálne od apríla 2015 je jasné pretrasovanie diaľnice nad Hrboltovou, zhotoviteľ v roku 2016 niekoľkokrát urgoval obnovenie výstavby, no namiesto toho bol proces v júni 2016 zastavený. V januári tohto roka boli k dispozícii potrebné súhlasy dotknutých orgánov, teraz je koniec februára, a znova je potrebný nejaký prieskum, alebo „nepriestrelné analýzy". Čo je dôvodom výhovoriek a nečinnosti? Na tento úsek máme už osem rokov vydané platné rozhodnutia, je vybraný dodávateľ, zabezpečené financovanie a výstavba sa reálne začala už v roku 2013!" upozorňuje a pýta sa primátor Ružomberka Igor Čombor a spolu s ním starostovia a obyvatelia ďalších obcí, ktorým už presne dva roky komplikuje život opustené stavenisko. Spoločne preto vyzývajú ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka, aby okamžite podnikol kroky, ktorými by napravil neschopnosť a neochotu NDS vyriešiť tento problém.

K výzve primátorov a starostov sa pripája aj Klub 500, neziskové občianske združenie vlastníkov spoločností, zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. „Plánované rozšírenie výroby v spoločnosti Mondi SCP, a.s. prinesie do roku 2020 do mesta Ružomberok nielen množstvo nových pracovných príležitostí, ale aj viac automobilov. Doprava tu kolabuje už dnes a bez obchvatu bude v budúcnosti neudržateľná,„ tvrdí predseda Klubu 500 Vladimír Soták a pokračuje: „Treba tu okamžite konať. Ak prídeme o eurofondy na túto stavbu, kedy a kto zabezpečí náhradné financovanie?“ Z prvého programového obdobia Kohézneho fondu Európskej únie na roky 2007–2013 vyčerpala Slovenská republika na tento projekt už 23 miliónov eur. Ďalších 80 miliónov je naplánovaných na čerpanie v programovom období 2014–2020. Tieto prostriedky sú však dnes pre nečinnosť a neschopnosť NDS ohrozené.

Zdroj: TASR

Národná diaľničná spoločnosť podľa informácií na svojej webovej stránke v súčasnosti preveruje a analyzuje vhodnosť predložených technických návrhov riešenia výstavby tunela Čebrať. Prečo analyzujú od roku 2014 a nie sú schopní znova spustiť výstavbu tak potrebného a dôležitého úseku ani na konci februára roku 2017, keď od roku 2015 sú známe výsledky prieskumov, a jednoznačná potreba pretrasovania tunela? Naopak, zo stanoviska, ktoré na vyžiadanie primátora Čombora poskytol zhotoviteľ združenie Čebrať, vyplýva, že obnoveniu výstavby tohoto úseku nič nebráni. Doslova sa v ňom uvádza: „Združenie v uplynulom období vynaložilo maximálne úsilie k tomu, aby mohli byť v plnom rozsahu obnovené práce. Získalo právoplatné súhlasy všetkých dotknutých orgánov, vďaka ktorým je možné začať s razením tunela Čebrať a tým pádom aj s výstavbou ostatných častí stavby. Združenie je pripravené stavať a má k tomu potrebné kapacity."

Ružomberok je tranzitným mestom s križovatkou ciest medzinárodného významu smer Trstená (Poľsko), Banská Bystrica (Maďarsko), Bratislava a Košice. Priamo cez mesto a doknuté obce prejde dnes denne viac ako 40 tisíc vozidiel. „Pravidelné kolóny, tiahnuce sa cez celé mesto až po diaľnicu v Ivachnovej, sa vytvárajú najmä pred víkendom, v nedeľu popoludní a každodenne počas popoludňajšej dopravnej špičky," hodnotí dopravnú situáciu vo svojom meste primátor Čombor. Kolabujúca doprava však nie je jediný problém. Keď sa k priemyselnej výrobe a obľúbenému vykurovaniu tuhým palivom pridajú aj exhaláty z tisícok automobilov stojacich v zápche, ohrozené je aj zdravie obyvateľov. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal nedávno viaceré upozornenia, v ktorých verejnosť informoval o zvýšených koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici na adrese Ružomberok, Riadok.

Okrem problémov s dopravou a čistotou ovzdušia sa obyvatelia dotknutých obcí a mesta Ružomberka sťažujú aj na stavenisko, ktoré im výrazne komplikuje život a ktorého dostavba je navyše v nedohľadne. „Betónové piliere a nedostavané mosty nám tu ostali ako pamätníky neschopnosti NDS,„ hovorí starosta obce Lisková Jozef Murina. Do susednej obce Martinček zas vedie jediná prístupová cesta, ktorá slúžila aj ako stavenisková komunikácia. „Je totálne rozbitá, v dezolátnom stave. S opravou cesty, ktorú zničili nákladné autá zo stavby však musíme čakať, až kým nedokončia diaľnicu. Kedy to však bude, to mi dnes nikto nevie povedať,“ hnevá sa starosta obce Martinček Juraj Bobek. Tranzitná doprava v smere Banská Bystrica–Dolný Kubín dnes prechádza priamo cez obec Likavka, denne sú to tisíce automobilov. Pripravovaná križovatka mala odbremeniť obyvateľov od tejto záťaže, dnes však nevedia, kedy sa to podarí – a či vôbec. „Namiesto toho je v našej obci hneď vedľa rodinných domov zriadené stavenisko a prístupové komunikácie, ktoré každým dňom nečinnosti výrazne znižujú kvalitu života jej obyvateľov,„ hovorí starosta Likavky Marián Javorka a dodáva: „V mojej kompetencii to nie je, pridal som sa preto k tejto výzve ministrovi, aby napravil nečinnosť Národnej diaľničnej spoločnosti.“

V reakcii na aktuálne vyjadrenia NDS zároveň starostovia a primátori dopĺňajú svoje stanovisko nasledovne:

Vyjadrenie Generálneho Riaditeľa NDS zo štvrtka tohto týždňa považujeme za zlý vtip a výsmech všetkým. Po dvoch rokoch, kedy sa na stavbe takmer nič nepostavilo, dnes potrebuje podrobný prieskum a nepriestreľnú analýzu? NDS nevie definitívne ani po troch rokoch od kedy sa rieši zosuvné územie pretrasovaním diaľnice ako ďalej, no len tak oznámi, že sa predĺži doba výstavby do konca roku 2020 čo je dvojnásobný čas?!! Chceme povedať riaditeľovi spoločnosti, že pretrasovanie diaľnice je jedinou možnosťou, podrobných geologických prieskumov a posudkov tu bolo urobených niekoľko, a od roku 2015 je jasná nová trasa diaľnice. Nerozumieme vyjadreniu riaditeľa Ďurišina o vyhodnotení posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 16.1.2017 bol zverejnený rozsah hodnotenia zmeny trasy diaľnice, máme to chápať tak, že najbližší rok sa na stavbe znova nič nepostaví? Keďže proces posudzovania niečo trvá a potom bude zimné obdobie. Ako chce potom NDS stihnúť aj ten pre nás dramatický termín koniec roka 2020, keď len výstavba sa natiahne o 3,5 roka? A teda, riziko ohrozenia financovania je skutočne vážne.

Odporúčame