Ilustračný obrázok k článku REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov ružomberskej KU končí na úrade práce?
Foto: Jozef Milan

REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov ružomberskej KU končí na úrade práce?

Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto otázku ponúka analýza Inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Katolícka univerzita?

Jozef Milan Rôzne
Jozef Milan Rôzne

REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov ružomberskej KU končí na úrade práce?

Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto otázku ponúka analýza Inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Katolícka univerzita?

Ilustračný obrázok k článku REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov ružomberskej KU končí na úrade práce?
Foto: Jozef Milan

Podľa inštitútu sa Katolícka univerzita v Ružomberku z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na trinástom mieste s 10,36 % absolventov, ktorí v roku 2013 skončili na úrade práce. Oproti roku 2012 (5,57 %) si škola výrazne pohoršila.

Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:

Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxx

INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia štúdia. KU-čke v ňom patrí až 16. miesto s 2,32% absolventov v evidencii úradu práce, čo je opäť podstatne horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,00 %.

„Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá,“ uvádza inštitút.

Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín