Riaditeľ Národného parku: Štát nezodpovedá za medveďa!

Začiatkom augusta zaslali aktivisti otvorený list Úradu vlády a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Požiadali v ňom o zverejnenie informácií o premnoženom medveďovi hnedom, ktorý ohrozuje ich životy a majetky.

Jozef Milan Rôzne
Jozef Milan Rôzne

Riaditeľ Národného parku: Štát nezodpovedá za medveďa!

Začiatkom augusta zaslali aktivisti otvorený list Úradu vlády a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Požiadali v ňom o zverejnenie informácií o premnoženom medveďovi hnedom, ktorý ohrozuje ich životy a majetky.

Úrad vlády nemá k dispozícii požadované informácie, preto požiadal Ministerstvo životného prostredia, aby vec vybavilo. Ministerstvo požiadalo Správu národného parku Veľká Fatra( v ďalšom len NP VF)o odpovede na otázky položené občanmi v petícii, ktoré v skrátenej podobe publikujeme (kurzívou sú uvedené plné citácie).

1. Koľko jedincov medveďa hnedého sa zdržiava na území Slovenskej republiky? Populáciu medveďa hnedého nemá nikto presne spočítanú, nakoľko neexistuje spoľahlivá metodika. NP VF tvrdí, že poľovnícke štatistiky sú dvoj až trojnásobne nadhodnotené. Štátna ochrana prírody SR odhaduje počet na 800 – 1200 jedincov.

2. Aké veľké územie potrebuje pre svoj život jeden medveď hnedý? Veľkosť teritória je rôzna v závislosti od veku a pohlavia, a tiež od úživnosti prostredia. Najväčšie teritóriá majú dospelé samce (vek 20 rokov): až 400 km2. Mladý samec, vek 4 roky, teritórium cca 120 km2. Z uvedených údajov vyplýva, že obrovská veľkosť medvedích teritórií môže zabrať až 10 – 15 poľovníckych združení. V čase vysokej potravnej ponuky (koniec leta, jeseň) sa jedince dokážu tolerovať na relatívne malej ploche, čo je aj prípad Ružomberka.

**3. Aké optimálne množstvo medveďa hnedého môže žiť v okrese Ružomberok? ** Neexistuje jednoznačná odpoveď, je to ovplyvnené úživnosťou biotopu. Ak medvede nemajú dostatok potravy, presunú sa inde.

**4. Aké optimálne množstvo medveďa hnedého môže žiť na území Slovanskej republiky? ** //Rovnako sa na túto otázku nedá jednoznačne odpovedať. //Územie SR má dostatok vhodných biotopov. Do budúcna sa to môže značne zmeniť výstavbou diaľnic a nadmerným lesným hospodárením. Negatívne vplýva aj masový zber lesných plodov.

5. Počty jednotlivých medveďov Vás žiadam rozčleniť podľa okresov a oblastí. Na túto požiadavku nebolo odpovedané.

V popisnej časti listu Správy NP VF sa uvádza, že sezónne zvýšený výskyt medveďa hnedého v lokalitách Biely Potok, Vlkolínec, Trlenská a Čutkovská dolina je zapríčinený výrazným lákaním medveďov dozrievajúcim ovocím a nedostatočným zabezpečením odpadkov, na čo NP VF neustále upozorňuje. „Štát nezodpovedá za to, že niekomu vstúpi medveď na súkromný pozemok. Pokiaľ občan chce tomu zabrániť, je povinný zabezpečiť si pozemok tak, aby mu tam nemala prístup poľovná zver či chránený živočích. V praxi overené elektrické ohradníky nie sú nákladným opatrením a rozhodne by situáciu v oblasti Bieleho Potoka výrazne zmenili.“

Súvisiaci príspevok: http://www.ruzomberok24.sk/clanky?…

ruzomberok24 foto: Peter Švitko, zlomená slivka v záhrade rodinného domu na ulici Trlenská

RK medved slivka
3
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín