Škola s vienkom: Ľudový tanec a hudba

Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby pri Folklórnom súbore Liptov pozýva rodičov so svojimi deťmi na zápis, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16.mája 2012. Novinkou je otváraný výtvarný odbor.

Jozef Milan

Zápis do SZUŠ-ky prebehne v sídle školy a FS Liptov a Liptáčik na Madačovej ulici v Ružomberku po dva dni, vždy od 15,00 do 18,00 hod. Novootváraný výtvarný odbor bude žiakov učiť vyrábať ľudovo-umelecké výrobky z textilu, kože, dreva a kovu.

SZUŠ ľudového tanca a hudby poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania a na Konzervatóriách. ZUŠ-ka organizuje štúdium pre žiakov do 15 rokov veku, ale aj kurzy pre mládež a dospelých. Škola svojím ojedinelým zameraním prispieva k spoznávaniu vlastnej ľudovej kultúry, prispieva k uspokojovaniu kultúrnych potrieb mesta, ale aj jeho regiónu. Prezentuje výsledky činnosti žiakov na koncertoch a predstaveniach v rámci súborovej práce.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.