Jozef Milan Rôzne

Tadeusz Zasępa: Neviem akceptovať cynizmus, prekrytý korektnosťou. Ďakujem...

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasępa v pondelok oznámil svoju rezignáciu na funkciu rektora. Na vysvetlenie svoho kroku napísal rezignačný list, ktorý uverejňujeme v plnom znení. Oslovíme dotknutých a požiadame ich o stanovisko.

Ilustračný obrázok k článku Tadeusz Zasępa: Neviem akceptovať cynizmus, prekrytý korektnosťou. Ďakujem...
Foto: Jozef Milan

Rezignácia rektora KU

Nakoľko senát univerzity (a tiež senát pedagogickej fakulty) ignorovali výsledky vnútornej kontroly na Pedagogickej fakulte KU, ktoré boli potvrdené aj nezávislým audítorom, a neboli ochotné akceptovať vyvodenú zodpovednosť, čím sa usilovali legalizovať nezákonné konanie, po udalostiach na zasadnutiach Akademického senátu KU, keď bola bezdôvodne odvolaná podpredsedníčka – zastupujúca predsedníčka senátu, kde dlhodobo namiesto práce pre KU boli uskutočňované ataky na rektora, vďaka čomu sa nezačne uskutočňovať po rokoch príprav akreditované vzdelávanie v odbore právo a kanonické právo na KU, nakoľko senát viackrát nerešpektoval kompetencie a rozhodnutia zriaďovateľa KU – KBS – ktorú reprezentuje veľký kancelár a tvrdí, že nie je možné viesť dialóg (pričom neprerokúvaním alebo odmietaním predkladaných materiálov programovo znefunkčňuje univerzitu) dozrela situácia na to, aby som po šiestich akademických rokoch v službe rektora KU vyhlásil, že už ďalej nemôžem byť rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, nakoľko tieto spôsoby neviem akceptovať a som presvedčený, že nebudú akceptované ani verejnosťou, ani medzinárodnou komunitou, zvlášť katolíckou.

Neviem akceptovať, že na katolíckej univerzite je možné, aby dekani fakúlt (pedagogickej, filozofickej, ale aj teologickej) nerešpektovali rektora univerzity a neskrývane organizovali jeho šikanovanie cez zástupcov fakúlt v senáte univerzity namiesto plnenia si svojich povinností. Ktosi to označil ako úsilie o rozdelenie univerzity a aktérov označil za rebelov vytvárajúcich anarchiu. To, že toto konanie je na univerzite možné, poukazuje na systémovú chybu zákona o vysokých školách, ktorý nie je kompatibilný so systémom riadenia európskych a svetových univerzít.

Neviem akceptovať aplikovaný cynizmus, prekrytý politickou korektnosťou a sprevádzaný negatívnymi politickými praktikami tam, kde by sa mala hľadať pravda bez výhrad.

Situácia na KU mi pripomína biblickú udalosť, kde ľud volá: „Preč s ním, prepusť nám Barabáša (…) Ukrižuj, ukrižuj ho (…) Ich krik sa stupňoval.“ (Lk 23, 18.21.23).

Ako málo si aktéri týchto krokov uvedomujú, že atak na rektora – štatutára je atakom na vlastnú univerzitu! Dokazuje to ich nezrelosť. Dovoľujem si citovať z jedného z mnohých podporných listov z posledných dní. Akademici inej univerzity napísali: „Senáty sa menia, ľudia odchádzajú, ale Alma Mater, Katolícka univerzita v Ružomberku bola zriadená na stáročia. Katolícka univerzita v posthumánnom svete predstavuje „znamenie, ktorému budú odporovať“. Snahy manipulovať členov Akademickej obce a využívať niektoré inštitucionálne štruktúry na destabilizáciu univerzity, preto nie sú prekvapujúce. Túto skúsenosť antickí autori lapidárne zhrnuli do sentencie: Senatores boni viri, Senatus mala bestia (slov.: Senátori sú dobrí mužovia, ale senát je zlá beštia).“

Rozhodol som sa preto rezignovať na funkciu rektora KU: Moje funkčné obdobie skončí vzdaním sa („požiadaním o uvoľnenie z funkcie“) po zavŕšení takmer druhého roka môjho druhého funkčného obdobia, teda 31.05.2014. Týmto žiadam AS KU, aby v zmysle tejto rezignácie predložil ministrovi školstva SR návrh na moje odvolanie z funkcie rektora KU k 31.05.2014 a­plikujúc ustanovenie Zákona o vysokých školách (§ 10, ods. 2).

Mrzí ma, že nebudem môcť dokončiť začatú prácu, optimalizovať procesy riadenia, zabezpečiť úplné financovanie realizovaných prác a uskutočniť ďalšie plánované rozvojové projekty v spolupráci s ohlásenými štedrými donormi. Ďakujem KBS, študentom, učiteľom a všetkým pracovníkom KU, ako aj priateľom KU za spoluprácu a podporu v mojej službe Katolíckej univerzite v Ružomberku, Cirkvi a Slovensku.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD., v.r.

zdroj: Vladimír Buzna, hovorca Katolíckej univerzity

Najčítanejšie