Týždeň hasičov: Horiaca dodávka a aj plané poplachy

Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku za uplynulé obdobie vykonali šesť výjazdov k technickým zásahom s tri k požiarom.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Týždeň hasičov: Horiaca dodávka a aj plané poplachy
Foto: Ivana Milanová / Zdroj: ruzomberok.dnes24.sk

Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku za uplynulé obdobie od 17.3.2017 do 23.3.2017 vykonali 6 výjazdov ku technickým zásahom, ku požiarom boli vykonané 3 výjazdy.

Výjazdy k technickým zásahom

Dňa 17.3. hasiči vykonali výjazd ku dopravnej nehode osobného auta a dodávky na Považskej ulici v Ružomberku. Uniknuté prevádzkové kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby. Po zdokumentovaní nehody hasiči autá odtiahli na blízke parkovisko. Pri nehode nedošlo ku zraneniu osôb.

Hasiči boli privolaní ku záchrane psa v rieke Váh (19.3. ). V spolupráci s príslušníkmi mestskej polície za použitia rebríka psa zachránili a odovzdali majiteľke. V ten istý deň bol hasičom oznámený požiar suchej trávy pri ceste do Liskovej. Hasiči však žiadny požiar suchej trávy na udanom mieste nenašli jednalo sa len o planý poplach.

Hasiči boli 21.3. privolaní ku otvoreniu bytu na Dončovej ulici v ktorom bol zapnutý sporák. Hasiči dvere otvorili jednoduchými hasiacimi prostriedkami a majiteľke umožnili vstup za asistencie polície. Na druhý deň tiež hasičov privolali ku otvoreniu bytu na Tichej ulici, ale do príjazdu hasičov majiteľka dvere bytu otvorila jednalo sa o planý poplach.

Dňa 23.3. príslušníci polície privolali hasičov ku odstráneniu uniknutých prevádzkových kvapalín na Považskej ulici v Ružomberku. Hasiči uniknuté kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby.

Požiare

V prvom prípade (17.3.) sa jednalo o požiar odpadu v opustenej budove na Rybárpolskej ulici v Ružomberku. Hasiči požiar odpadu uhasili jedným vysokotlakovým prúdom. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou. Pri požiari nedošlo ku škode na majetku.

Dňa 19.3. hasiči vykonali výjazd ku požiaru suchej trávy pri obci Stankovany. Požiar o ploche 800 m2 uhasili jedným vysokotlakovým prúdom. Príčinou vzniku požiaru bolo vypaľovanie suchej trávy neznámou osobou. Pri požiari nevznikla žiadna škoda.

Hasiči dňa 23.3. boli privolaní ku požiaru dodávkového auta na ulici 1. mája v Lúčkach. Pri požiari už boli dobrovoľní hasiči DHZO Lúčky a tak hasiči OR HaZZ im len pomohli požiar dohasiť a skontrolovať uhasenie požiaru. Príčinou vzniku požiaru bola iná technický porucha v motorovom priestore auta. Pri požiari vznikla škoda odhadnutá na 5 000,– €. Hasiči pred požiarmi uchránili hodnoty za 29 000,– €. Pri požiaroch nedošlo ku zraneniu ani ku usmrteniu osôb.

Pri požiaroch nedošlo ku zraneniu ani ku usmrteniu osôb. O zásahoch informoval vedúci technik špecialista mjr. Ján Ondruška.

Foto: ilustračné

Zdroj: HaZZ v Ružomberku

Odporúčame