Jozef Milan Samospráva

Variant 2: Mesto kúpi späť pozemky pod Aupark. Za koľko?

Pred rokovaním Mestského zastupiteľstva (streda 7.novembra) prebehne dnes rokovanie s investorom výstavby kultúrno-spoločensko-obchodného centra o konečných podmienkach spätného predaja pozemkov mestu.

Ilustračný obrázok k článku Variant 2: Mesto kúpi späť pozemky pod Aupark. Za koľko?
Foto: Jozef Milan

Na zajtrajšom zastupiteľstve sa budú poslanci definitívne rozhodovať medzi dvoma variantami. Na základe rokovania zástupcov mesta za účasti zástupcov poslaneckých klubov so spoločnosťou HB REAVIS dňa 29.10.2012 boli dojednané 2 varianty riešenia postupu výstavby AUPARKu dohodou:

Variant 1:

  • Spoločnosť HB REAVIS umožní zriadiť prednostné právo kúpy pozemkov, ktoré majú slúžiť na výstavbu kultúrno-spoločensko-obchodného centra AUPARK na dobu 3 roky v prospech Mesta
  • Spoločnosť HB REAVIS zrealizuje na vlastné náklady úpravy pozemkov určených na výstavbu kultúrno-spoločensko-obchodného centra AUPARK spoločnosťou HB REAVIS v rozsahu

Variant 2:

  • Spoločnosť HB REAVIS odpredá Mestu Ružomberok pozemky určené pre výstavbu AUPARKU.
  • Konečné podmienky predaja budú predmetom rokovania 6.7.2012, pričom informácia bude doplnená ústne.

Mestská rada

MsR na rokovaní dňa 24.10.2012 od­porúčala zastupiteľstvu prijať variant 1. MsR pracovala s ponukou investora na spätnú kúpu okolo 1,5 mil. €, čo už bola suma o vyše 0,5 mil. € nižšia ako pôvodná. Návrh radnice bol na úrovni 800 tis. €.

Foto: návrh dočasného riešenia plochy Aupark od útvaru hlavného architekta mesta

Rýchle správy

Najčítanejšie