Vernisáž pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus

Referát pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) organizuje vernisáž fotografií študentov a zamestnancov univerzity: „Erasmus očami KU“.

František Trstenský
Ilustračný obrázok k článku Vernisáž pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus
Zdroj: KU v Ružomberku

Katolícka univerzita dlhodobo dosahuje vysoké počty vyslaných i prijatých mobilít. Národná agentúra pre program Erasmus+ schválila Katolíckej univerzite dvojročný projekt a pridelila na roky 2016 – 2018 finančný grant pre spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie, konkrétne s Ukrajinou a Gruzínskom.

Vernisáž z príležitosti 30.výročia fungovania programu Erasmus sa uskutoční 24.4.2017 o 13:00 hod v Univerzitnej knižnici KU.

Súčasťou programu bude vyhlásenie víťazov „súťaže o plagát Erasmus“, ochutnávka národných jedál pripravených zahraničnými študentmi, stretnutie zo zástupcami partnerských univerzít a pochutnáme si na narodeninovej torte. Výstava potrvá do konca tohto akademického roka.

Európska komisia (EK) vyzdvihla prácu a výsledky Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodných vzťahov. Komisia vychádzala z analýzy akademického roka 2014/2015, ktorý bol prvým rokom nového programu učiteľskej a študentskej mobility Erasmus+. EK zvlášť ocenila starostlivosť KU o prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov a zamestnancov pred nástupom na mobilitu, počas jej trvania a po jej skončení, ďalej vyzdvihol podporu študentov so špecifickými potrebami a zo sociálne slabšieho prostredia, začlenenie prichádzajúcich účastníkov do prostredia univerzity a zavedenie procedúry pri uznávaní mobility.

Zdroj: TASR

Odporúčame