Vysokoškoláci, zapojte sa do literárnej súťaže

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Vysokoškoláci, zapojte sa do literárnej súťaže
Zdroj: KU v Ružomberku

Ide o pokračovanie I. ročníka, ktorý sa konal na PF KU v roku 2014. Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska.

Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi všetkých slovenských vysokých škôl. Súťaž je určená autorom do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Súťaž je jednokolová – celoslovenská. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú na VŠ v Českej republike.

Tematické zameranie súťaže nie je zaväzujúco určené. Básnická tvorba súťažiacich môže a nemusí priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v rozsahu do 150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Súťaž je anonymná. Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke priloží svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo, vysokú školu, e-mailovú adresu). Vytlačené súťažné práce je nutné poslať v troch exemplároch na adresu:

  • Silvia Kaščáková
  • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
  • Pedagogická fakulta
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Hrabovská cesta 1
  • 034 01 Ružomberok
  • na obálku označte „Slávme to spoločne 2017“

Uzávierka súťaže: 15. október 2017. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční v novembri 2017

Zdroj: TASR

Odporúčame