Výstava „Židé v boji a odboji“

Univerzitná knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku a Historický ústav Akadémie vied Českej republiky Vás pozývajú na obsahovo rozsiahlu panelovú výstavu pod názvom „Židé v boji a odboji“ s podtitulom Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Výstava „Židé v boji a odboji“
Zdroj: KU v Ružomberku

Na červenom podlaží knižnice bude dňa 29. marca o 13.00 h. jej slávnostná vernisáž. Hlavnou autorkou výstavy a odborným garantom je doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu AV ČR, ktorá pedagogicky pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Ako uviedla autorka výstavy, utrpenie Židov, nastolené v rokoch 1938 – 1945, zavŕšené tragédiami v koncentračných vyhladzovacích táboroch, doteraz zatieňuje skutočnosť, že československí Židia sa nepoddali údelu primárne prenasledovanej komunity a cez stupňovaný teror nacistov a ich podporovateľov sa zapojili do odboja vo všetkých troch porobených častiach Československej republiky – v českých zemiach, na Slovensku i Podkarpatskej Rusi. Ďalej pokračuje: „Tisíce z nich – ženy, muži, ba aj deti – vstupovali aktívne do domáceho odboja. Iní sa pri prvej príležitosti stali príslušníkmi československej armády v zahraničí, či príslušníkmi armád Spojencov a so zbraňou v ruke bojovali proti nacizmu a fašizmu na všetkých frontoch druhej svetovej vojny. Bojovali nielen za svoju slobodu, ale aj za slobodu štátotvorných národov Čechov a Slovákov“ dodala Zlatica Zudová – Lešková.

Výstava začala svoju púť v roku 2005 v Átriu Senátu Parlamentu ČR. Od tohto prvého uvedenia bola niekoľkokrát doplnená o nové poznatky a nové panely. Má niekoľko jazykových variant. K dnešnému dňu ju videlo viac než 48 500 návštev­níkov. Počas dvanástich rokov sa predstavila v mnohých mestách Českej republiky, vrátane Národného pamätníka Lidice, na radniciach významných miest, synagógach, ale i na vysokých, stredných a základných školách. Rovnako bola predstavená v Českom centre v Tel Avive, v Bielorusku, na Ukrajine a v Nemecku. Na Slovensku ju doposiaľ privítali mestá Bratislava a Košice. Výstavu Židé v boji a odboji garantuje Občianske združenie Magen a podporuje Spolok akademikov Židov v Českej republike.

Verejnosti bude v priestoroch Uk KU prístupná do 28. apríla 2017 v čase od 7.30. do 18.00 h.

Zdroj: KU v Ružomberku

Odporúčame