Svetová a slovenská história

Otázka 1/10
Kedy vstúpilo Slovensko do Schengenského priestoru ?

Najlepší na Ružomberok24.sk

 1. Martina Fullová (24.42s) 100%
 2. Martin Parilak (29.92s) 100%
 3. Veronika Čupková (301s) 30%

Najlepší hráči

 1. Marián Mališ (14.39s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 3. Jozef Silný (15.06s) 100%
 4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
 5. Lucia Silná (15.89s) 100%
 6. Peter Petráš (17.05s) 100%
 7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
 9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 10. jan rak (19.67s) 100%